EEGA Expertise:
voor alle vraagstukken
rond Mens & Arbeid

Knelpunten bij jongeren op de arbeidsmarkt

Denk aan vroegtijdig schooluitval, gedragsproblematiek of jongeren met laag of géén kwalificatieniveau. Wij hebben de kennis en ervaring om advies te geven wat je hiermee zou kunnen.

Impact Ondernemen invullen

Wij helpen alle organisaties die iets met Impact Ondernemen (ook wel sociaal ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen) willen. Bijvoorbeeld op het gebied van profilering, dienstverlening, producten aanpassen aan maatschappelijke thema’s of de organisatie meenemen in dit thema.

Projecten

Denk daarbij aan overheidsinstanties of organisaties die willen starten met een bijzonder project met betrekking tot kwetsbare doelgroepen. Een concreet voorbeeld hiervan zijn de Open Badges.

Diagnostiek

Een gemeente of organisatie wil bijvoorbeeld zicht krijgen op het arbeidspotentieel van een doelgroep. Alleen beschikt deze niet over de juiste expertise of data om een goed beeld te krijgen, dit te onderzoeken of om hierover te adviseren. Wij ondersteunen hierin.

Ketenpartners

Als EEGA Expertise werken we samen met verschillende ketenpartners. Deze partners zijn net als wij bovenmatig geïnteresseerd in thema’s als participatie, diversiteit, duurzame inzetbaarheid en maatschappelijk verantwoord sociaal ondernemen. Samen zorgen we ervoor dat er bij complexe vraagstukken naar een oplossing wordt gezocht. Voorbeelden van onze ketenpartners zijn Coinversable en Impact Oost. Onze partners zijn vanuit het bedrijfsleven georganiseerd. Ze zijn actief om ons eigen ecosysteem om te tuigen. We versterken elkaar. Samen vergroten we ons netwerk én generen we meer aandacht voor impact Ondernemen in Nederland.

Vraagstuk rond Mens & Arbeid?