Projecten met impact: duurzame inzetbaarheid voor iedereen

Projecten met maatschappelijke waarde

Als EEGA Expertise werken we dagelijks aan verschillende bijzondere projecten. Al onze projecten zijn mens- en werkgerelateerd. We richten ons met name op doelgroepen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Voor hen willen we het verschil maken. Hieronder vind je projecten waar wij afgelopen periode met trots aan gewerkt hebben.

Open badges

Mensen zonder juiste startkwalificatie activeren en opleiden door middel van Open Badges. Op uitnodiging van de provincie Overijssel hebben Coinversable en EEGA Groep het initiatief genomen om een project te starten dat aansluit bij de plannen van de provincie voor een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte Overijsselse arbeidsmarkt. Er wordt een pilot gestart om de kansen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door middel van Open Badges te vergroten. Dit leidt tot een praktische werkwijze die breed inzetbaar is.

Witteveen+Bos

Voor advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos hebben wij aan een SROI-project gewerkt. SROI staat voor social return on investment. Het doel hiervan is extra werk(ervarings)plaatsen te creëren voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt.

DJI-training

Sinds 2017 geeft Eugenia (WIZ-trainer EEGA Expertise) WIZ training binnen de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard. WIZ staat voor Werk, Inkomen, Zelfstandigheid. De WIZ-kit training heeft als doel om gedetineerden weer voorbereid terug te laten keren naar de arbeidsmarkt.

Statushouders naar Werk

Wij geven een trainingsarbeidstraject voor statushouders. We ondersteunen gemeenten met het project ‘Statushouders naar werk’. We helpen de statushouder (of vluchteling) bij het vinden van werk. De focus ligt bij dit project hoe een niet-westerse migrant zich het best kan presenteren bij een werkgever.