Statushouders naar werk:
taalcursus, werk en buddy

Dit zijn de voordelen

 • Inzicht in kwaliteiten en beroepskwalificaties
 • Snel(ler) de Nederlandse taal leren
 • Steviger sociaal netwerk door Buddy
 • Betere presentatie- en sollicitatievaardigheden
 • Begeleiding naar werk en op de werkvloer

Ja, ik wil meer weten
keyboard_arrow_right

Statushouders mee laten doen met de samenleving, dat is ons doel. We ondersteunen gemeenten met het project ‘Statushouders naar werk’. We helpen de statushouder (of vluchteling) bij het vinden van werk en het leren van de Nederlandse taal. Bovendien zetten we een Buddy programma in.

Taal en werk combineren

Statushouders direct bemiddelen naar een (fulltime) baan kan ervoor zorgen dat er een achterstand ontstaat bij het leren van de Nederlandse taal. Alle tijd wordt opgeslokt door het werk, wat de integratie in onze samenleving bemoeilijkt. Het combineren van een taalcursus en werk zorgt voor een duurzamer traject. Wij hebben gemerkt dat door een goede balans de statushouder sneller de taal leert en makkelijker zijn of haar plek in de samenleving vindt.

Buddy programma

We willen graag dat de statushouder onderdeel wordt van onze samenleving. Daarvoor zetten wij Buddy’s in, met een groot sociaal netwerk. Dit opent deuren die anders misschien gesloten zouden blijven.

Jouw voordelen

 • Inzicht in kwaliteiten en beroepskwalificaties
 • Sneller de Nederlandse taal leren
 • Vergroting van het sociale netwerk
 • Verbetering van zelfpresentatie en
  sollicitatievaardigheden
 • Begeleiding naar werk en op de werkvloer

Ik ben overtuigd
keyboard_arrow_right

Werkwijze

Uit ervaring weten wij dat de onderstaande trajectonderdelen (zie stappen) essentieel zijn om de kans op werk voor een statushouder te vergroten. Onze werkwijze is persoonlijk, met trajecten op maat. De statushouders groeien individueel binnen een groep. Vooraf worden samen duidelijke doelen gesteld, zodat de persoon eigenaar wordt van zijn of haar eigen toekomst.

Hoe werkt dit traject?

Stap 1:

Een uitgebreide intake geeft inzicht in de kwaliteiten en kwalificaties van een deelnemer. Het startpunt van dit traject.

Stap 2:

De groepstrainingen vergroten het sociale netwerk van de deelnemer. Ook wijzen we een Buddy toe aan de deelnemer. Dit opent deuren.

Stap 3:

Sneller de Nederlandse taal leren, leren solliciteren, werknemersvaardigheden opdoen: enkele onderdelen uit het traject.

Stap 4:

Een loopbaancoach legt contacten met werkgevers en ondersteunt het solliciteren. Ook bieden we begeleiding op de werkvloer.

Statushouder in beeld

Voordat we starten met een traject, willen we een goed beeld krijgen van de statushouder. Zo kunnen we een traject afstemmen op de individu. Er volgt een onderzoek naar de beroepskwalificaties van de statushouder. Certificaten en/of diploma’s worden indien mogelijk en indien aanwezig omgezet in Internationale Diploma Certificering (IDC). Zo zorgen we ervoor dat de statushouder de juiste functie gaat vervullen.