5 tips om iemand aan te zetten

Mensen in beweging krijgen, dat kan soms lastig zijn. De makkelijkste oplossing is dan om ‘het zelf te doen’. Natuurlijk. Voor de korte termijn. Maar uiteindelijk schieten jij en degene waarvoor je het doet er niet zoveel mee op. Iemands gedrag veranderen is heel effectief. Maar hoe pak je dit aan? Er zijn namelijk enorm veel factoren waar je rekening mee moet houden. Hoe motiveer je iemand om ‘aan’ te gaan?

Tip 1: leer diegene kennen

Iedereen is anders. Iedereen heeft andere passies, achtergronden, overtuigingen, doelen en verwachtingen. Weet je wel genoeg van degene die je wilt motiveren? Pas als je weet wie je voor je hebt kan je iemand wakker schudden. Als je dit moeilijk vindt, maak dan gebruik van een gedragsanalyse. Als je dit intypt in een zoekmachine vindt je er een hele hoop. Vaak ook wetenschappelijk onderbouwde analyses. Erg handig.

Tip 2: weet wat je wilt bereiken

Welk gedrag wil je veranderen? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? En wat moet iemand hiervoor doen? Het lijken simpele vragen. Maar probeer het eens voor te stellen. Deze stap is belangrijker dan je denkt. Als jij niet helder hebt welk gedrag je wilt veranderen, hoe ga je dit dan met iemand bespreken?

motiveren

Tip 3: iemand aanspreken

Dit is gelijk ook de lastigste tip. Want je confronteert iemand met zijn of haar eigen gedrag. En dat vindt niet iedereen even fijn. Toch is dit een belangrijke stap. Juist deze confrontatie kan ervoor zorgen dat het duidelijk wordt waarom iemand zich zo gedraagt. Waarom is iemand niet gemotiveerd? Als je beter weet wat iemand tegenhoudt, bereik je veel meer.

Zorg er wel voor dat je het gesprek echt aangaat. Als je iemand alleen maar vertelt wat diegene fout doet bereik je waarschijnlijk niet veel. Stel vragen. Probeer wederzijds begrip op te wekken. Luister goed.

Tip 4: leuke acties

Soms komt een gebrek aan motivatie niet doordat iets moeilijk is. Maar doordat iets niet leuk is. Of eng. Zoek samen naar leuke acties, waar je uiteindelijk hetzelfde mee bereikt. Dit zorgt voor meer draagvlak bij degene die het moet doen. ‘Intrinsieke motivatie’ hoor je iedereen zeggen tegenwoordig. Niet omdat het moet, maar omdat ik wil.

Tip 5: wees positief

Niets is meer demotiverend dan iets (goed) doen en er vervolgens niets over horen. Geen compliment krijgen. Of juist een ‘straf’ krijgen als je iets niet (goed) doet. Negeer iemands activiteiten niet. Geef er aandacht aan. Én geef feedback. Het schijnt heel effectief te zijn om gewenst gedrag te belonen.

Hou vol

Mensen motiveren is niet iets wat je zomaar ineens kan. Je gaat experimenteren. Want mensen zijn verschillend. Wat bij de ene werkt, hoeft niet bij iedereen te werken. Mensen motiveren is maatwerk. Gelukkig kan je dit leren. Het vraagt om doorzettingsvermogen, creativiteit en een positieve instelling. Maar dat maakt het juist zo leuk.