Leren solliciteren, van training naar werk

Sinds 2017 geeft Eugenia (WIZ trainer EEGA Expertise) WIZ training binnen de Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard. WIZ staat voor Werk, Inkomen, Zelfstandigheid. De WIZ kit training heeft als doel om gedetineerden weer voorbereid terug te laten keren naar de arbeidsmarkt. In deze training komen onder andere onderdelen voor als: het nieuwe solliciteren, hoe schijf je een motivatiebrief en wat is een CV.
In dit interview geeft Eugenia antwoord op allerlei vragen over dit project binnen de gevangenis.

Het ontstaan van dit project

Solliciteren is niet voor iedereen even makkelijk ook zeker niet voor gedetineerden. Zij hebben een gat in het CV door detentie, hoe ga je daarmee om richting een potentiele werkgever? Door de WIZ kit training word je optimaal voorbereid op een sollicitatie gesprek.

Het ontstaan van dit project is begonnen nadat ik een sollicitatietraining voorbij zag komen. Destijds was ik nog werkzaam als werkcoach en leek mij deze training ontzettend interessant. Na de voorlichting kwam ik nóg entousiaster terug dan ik heen ging.

In oktober 2016 heb ik met drie collega’s de WIZ kit training gevolgd en gehaald bij het opleidingsinstituut detrainingen.nl.
Achter de schermen waren de eigenaren van Detrainingen.nl bezig om de WIZ kit training te geven aan gedetineerden. Een medewerker van PI Heerhugowaard, die de training zou geven had teveel werk om dit te doen.
De heren van Detrainingen.nl hebben mij benaderd om de training over te nemen. Hoe leuk dat ik terug kon keren naar Justitie waar ik in het verleden al voor gewerkt had en voor mijn gevoel iets kon doen waar ik goed in ben, wat ik leuk vind en waar ik achter sta.

Wat is het doel van dit project?

De WIZ kit training heeft als doel om gedetineerden weer voorbereid terug te laten keren naar de arbeidsmarkt. Tijdens de trainingen worden zij onder andere voorbereid over hoe je omgaat met een gat in je CV door detentie. Ook het nieuwe solliciteren wordt besproken, hoe schrijf je een motivatiebrief en wat is een CV? Waar zoek je bijvoorbeeld vacatures? En als je telefonisch informatie wil opvragen, welke vragen stel je dan?

Een belangrijk onderdeel in de trainingen is het leren van feedback geven. Wat wij merken is dat wanneer zij goed weten om te gaan met feedback geven er ook een soort verandering komt in het gedrag, ik zeg dit voorzichtig maar we zien het gebeuren.

Solliciteren

Hoe ziet een WIZ kit training eruit?

Officieel bestaat de WIZ kit training uit drie weken, twee workshops per week en daarnaast het maken van huiswerk via de online leeromgeving. Dit is de officiele ‘Bootcamp’ vorm.

In de gevangenis hebben gedetineerden een dagprogramma met regels. De ‘Bootcamp’ variant werkt daar daarom niet op die manier. Om deze training wel te kunnen geven binnen Justitie hebben wij de training veranderd naar één workshop per week en een traningsduur van zes weken.

Sinds wanneer kunnen gedetineerden deelnemen aan deze training?

Gedetineerden kunnen sinds 2017 deelnemen aan de WIZ training.
Het is lastig om bij Justitie binnen te komen en je hebt een lange adem nodig. De oprichters van Detrainingen.nl zijn lang in onderhandeling geweest maar het is gelukt.

Bij welke gevangenissen loopt dit project?

Op dit moment loopt de training voor DJI bij twee gevangenissen, in PI Zuyder Bos en Amerswiel, beide gevestigd in Heerhugowaard.

Wat is de duur van een traject en krijgen ze na afloop ook begeleiding?

De trainingsduur is zes weken. In de gevangenis zijn diverse organisaties om gedetineerden te begeleiden tijdens en na detentie. Als een ex gedetineerde hulp nodig heeft bij bemiddeling naar werk, kan dat via de gemeente waar de persoon staat ingeschreven. Ook kunnen ze altijd contact met mij opnemen om te kijken naar de mogelijkheden.

Succes verhalen

Deze training kent meerdere vormen van succes waar ik graag een aantal voorbeelden van benoem:

– Een gedetineerde die de training heeft gevolgd en afkomstig is van de Nederlandse Antillen. Had nog wel eens onenigheid binnen de gevangenis, door zijn andere gewoonten en taal. Door de feedbackregel goed toe te passen weet hij zich inmiddels beter uit te drukken, wat leidt tot minder agressie.
– Een gedetineerde die zijn straf heeft uitgezeten en de training heeft gevolgd, had inmiddels een baan en wilde solliciteren naar een baan met betere arbeidsvoorwaarden. Hij had destijds telefonisch contact met mij gezocht om een paar onderwerpen uit de training door te nemen. Helaas heeft hij de baan niet gekregen. Maar hieruit blijkt wel dat hij geleerd heeft van de training!
– Ook gedetineerden die niet eerder gewerkt hebben, maar nu op een bepaalde leeftijd zijn en inzien dat zij toch een andere toekomst voor zichzelf zien. Knaagt de vraag, “welke werkgever wil mij hebben met mijn achtergrond”. Door de training beginnen zij erin te geloven dat ook zij kans maken op de arbeidsmarkt.

*Een aantal gedetineerden die de training hebben gevolgd, hebben nog een straf te gaan. Daardoor kunnen zij het geleerde niet altijd gelijk in de praktijk brengen.

Meer informatie over dit project? Neem vrijblijvend contact op via: 06-33218831 of e.lugua@eegaexpertise.nl